FORMULARZ
Formularz zgłoszeniowy

Zachęcamy do udziału w konferencji specjalistki i specjalistów z zakresu politologii, stosunków międzynarodowych, ekonomii, prawa, filozofii, socjologii, kulturoznawstwa. Zależy nam na jak najbardziej
interdyscyplinarnej i wszechstronnej refleksji nad tytułowym
zagadnieniem.
Po uprzednim zaznaczeniu takiej woli w formularzu zgłoszeniowym, istnieje możliwość wygłoszenia referatu także w języku angielskim.
Wszystkie referaty opublikowane zostaną w zbiorczym wydawnictwie pokonferencyjnym.
Prosimy o przygotowanie materiału o objętości jednego arkusza wydawniczego. Prosimy o przygotowanie dwóch wersji językowych: polskiej i angielskiej. Publikacje pokonferencyjne ukażą się w obydwu językach.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł.

Opłaty za uczestnictwo w konferencji winny być uiszczane przelewem bankowym na konto:

Towarzystwo Azji i Pacyfiku
BZ WBK SA 5 Oddział w Toruniu
16 1500 1751 1217 5003 8726 0000z dopiskiem: Hasło konferencji /Konferencja Azja/ oraz
imię i nazwisko uczestnika konferencji

Na wpłaty dokonane przelewem na konto Towarzystwa
(z pominięciem osób fizycznych) wystawiamy, po otrzymaniu wpłaty, fakturę VAT i wysyłamy ją do wpłacającego.
Fakturę VAT dla osoby fizycznej wystawia się tylko
na jej żądanie.

Organizatorzy zapewniają nocleg w Toruniu w nocy z 16 na 17 maja 2013 r.

Terminarz:
Copyright © 2012 by WAM ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
Formularz (pdf)
do 30 marca 2013 roku:
zgłoszenia na konferencję na adres
do 10 kwietnia 2013 roku:
wniesienie opłat konferencyjnych na konto
wskazane przez organizatorów
do 15 kwietnia 2013 roku:
weryfikacja i potwierdzenie ostatecznej
liczby uczestników
16-17 maja 2013 roku:
KONFERENCJA
do 30 czerwca 2012 roku:
przesłanie do publikacji tekstów referatów
Wypełnione formularze prosimy przesyłać:


na adres mailowy: ewakaja@gmail.com

lub pocztą na adres:

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK
ul. Batorego 39L
87-100 Toruń
Formularz (doc)
VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
AZJA W XXI WIEKU:
WYZWANIA, DYLEMATY, PERSPEKTYWY
UWAGA Pracownicy i studenci UMK!
W odpowiedzi na rosnącą liczbę pytań dotyczących płatności, poniżej podajemy informację na temat kosztów udziału w Konferencji dla pracowników i studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Ze względu na współudział w organizacji Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych UMK Towarzystwo Azji i Pacyfiku zastosowało zniżkę dla wszystkich studentów i pracowników tej uczelni w wysokości 100 zł. Obniżona opłata konferencyjna gwarantuje Państwu teczkę z materiałami, transport, wyżywienie w trakcie Konferencji oraz uczestnictwo w bankiecie (opłata nie pokrywa kosztów zakwaterowania). Opcjonalnie mogą Państwo zrezygnować z prawa do publikacji - w takim wypadku kwotę można pomniejszyć o kolejne 50zł.
Z opłaty zwolnieni są Goście Honorowi z całej Polski i zagranicy na podstawie zaproszeń Towarzystwa Azji i Pacyfiku z odpowiednią adnotacją.
Kosztów uczestnictwa nie ponoszą także studenci-wolontariusze bezpośrednio zaangażowani w organizację Konferencji, których lista jest każdorazowo zatwierdzana przez kierownika naukowego Konferencji, dr hab. Joannę Marszałek-Kawę.
Ewentualne pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres:
karolina@marszalek.com.pl