KONFERENCJA
Copyright © 2012 by WAM ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
AZJA W XXI WIEKU:
WYZWANIA, DYLEMATY, PERSPEKTYWY
List przewodni

Towarzystwo Azji i Pacyfiku, Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych UMK oraz Centrum Badań Wschodnich
serdecznie zapraszają na
VII Międzynarodową Konferencję Naukową AZJA W XXI WIEKU: WYZWANIA, DYLEMATY, PERSPEKTYWY,
która odbędzie się w dniach 16-17 maja 2013 r. w Toruniu.
- Dyplomacja azjatycka;
- Bezpieczeństwo wewnętrzne państw azjatyckich;
- Porównanie geopolitycznego potencjału państw azjatyckich;
- Międzynarodowy kryzys gospodarczy w państwach azjatyckich;
- Stosunki USA z państwami azjatyckimi w pierwszej dekadzie XXI
siwieku;
- Relacje Unii Europejskiej z państwami azjatyckimi;
- System wartości w państwach azjatyckich
- tradycja, sinowoczesność;
- Problem praw człowieka z perspektywy azjatyckiej;
- Tradycja i współczesność w Azji;
- Kultura i edukacja w państwach Azji i Pacyfiku;
- Polityka gospodarcza w państwach azjatyckich;
- Ekspansja  państw azjatyckich na rynku globalnym;
- Mocarstwowość państw Azji i Pacyfiku;
- Administracja i samorząd terytorialny;
- Systemy medialne w państwach azjatyckich.
Główny obszar problemów badawczych
List Przewodni (pdf)
List Przewodni (doc)
Application form (pdf)
Application form (doc)
Conference Info (pdf)
Conference Info (doc)
English downloads
Patroni medialni