PRELEGENCI
Copyright © 2012 by WAM ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
AZJA W XXI WIEKU:
WYZWANIA, DYLEMATY, PERSPEKTYWY
Prelegenci konferencji:

Nazwiska prelegentów dodawane są do tabeli zgodnie z kolejnością napływania i na podstawie zawartości formularzy zgłoszeniowych. Autorów, którzy otrzymali awans naukowy lub pragną zmienić tytuł wystąpienia, prosimy o kontakt z komitetem organizacyjnym w celu aktualizacji danych.
Lp.
Prelegent
Tytuł referatu
1.
mgr Michał Lubina
1. Powrót do przeszłości. Stan obecny
stosunków rosyjsko-chińskich jako powrót
do ich pierwotnej asymetrii na rzecz Pekinu
2. W cieniu smoka. Znaczenie Chin w polityce
birmańskiej
2.
dr Piotr Kwiatkiewicz
Federacja Rosyjska w polityce zagranicznej
Republiki Azerbejdżanu a bezpieczeństwo w
regionie kaspijskim
3.
dr Paweł Leszczyński
Tajwańskie „finalité politique”: model
<Hongkong-Makao> czy deklaracja
niepodległości?
4.
dr Przemysław Benken
Ideologia komunistyczna a tradycyjne
wartości mieszkańców Wietnamu
5.
dr Adam Paweł Olechowski
Uzbrojona Policja Ludowa w systemie
bezpieczeństwa ChRL
6.
mgr Bartłomiej Zgliński
Marynarka wojenna jako atrybut
mocarstwowości na przykładzie Indii i
Chińskiej Republiki Ludowej
7.
mgr Beata Jaroszewska
Rola kobiet w Chinach
8.
dr Agata Strządała
Azjatycka bioetyka - między swoistością
a rozbieżnością
9.
dr hab. prof. UŁ Bartosz
Wojciechowski
Idea of Citizens’ Empowerment in the Future
Asia Construction: Hollow or Viable?
10.
mgr Aleksandra Jaskólska
Polityka wobec Unii Europejskiej w
programach indyjskich partii politycznych
11.
prof. dr hab. Swietłana
Czerwonnaja
„Azjatycka Rosja” w XXI wieku
12.
mgr Marta Dargas
O współczesnym konstytucjonalizmie chińskim
13
dr Mateusz Stępień
KPCh - Komunistyczna czy Konfucjańska
Partii Chin?
14.
mgr Wojciech Wojtasiewicz
Polityka zagraniczna Republiki Gruzji pod
rządami premiera Bidziny Iwaniszwilego -
kontynuacja czy zmiana?
15.
dr hab. prof. UG Jakub
Potulski
Rosja i Chiny w Azji Środkowej - współpraca
czy konkurencja?
16.
dr Łukasz Stach
Problem piractwa morskiego w Azji
Południowo-Wschodniej na początku XXI
wieku
17.
dr Marceli Burdelski
Misja Polski do Komisji Nadzorczej Państw
Neutralnych w Korei (1953-2013)
18.
dr Stefania
Skowron-Markowska
Emei Shan i Wudang Shan -
Skanseny chińskich sztuk walki.
Historia i współczesność
19.
prof. zw. dr hab. Jacek
Sobczak
System prasowy Tadżykistanu w procesie
transformacji
20.
Prof. nadzw. dr hab.
Sylwester Gardocki
Współpraca Tadżykistanu z organizacjami
międzynarodowymi i międzyrządowymi
21.
dr Ksenia Kakareko
Pozycja prezydenta w systemie
konstytucyjnym Tadżykistanu
22.
dr Bartosz Hordecki
Tadżykistan i Azja Centralna w historiografii
Lwa Gumilowa
23.
dr Zbigniew Szmyt
Status mniejszości etnicznych w ChRL.
Przykład Regionu Autonomicznego Mongolii
Wewnętrznej
24.
dr Przemysław Osiewicz
Stosunki turecko-irańskie a Arabska Wiosna:
Strategiczna głębia vs. siódma fala idealizmu?
25.
mgr Mariusz Kania
Myanmafication - the State in the Bamar
eyes (Myanmafikacja - państwo w oczach
birmańskich)
26.
prof. dr hab. Tadeusz
Wallas
Determinanty rozwoju demokratycznych
systemów politycznych w Azji
27.
dr Marek Brylew
Nouri al-Maliki - charyzmatyczny przywódca
czy nowy dyktator Iraku?
28.
mgr Artur Pohl
Saudyjsko-irańska rywalizacja o dominację
na tle arabskiej wiosny
29.
mgr Damian Gwóźdź
Problem ubóstwa we współczesnej Indonezji
30.
dr Krystyna Leszczyńska
Ramy prawno-traktatowe współpracy
gospodarczej Polska-Chiny
31.
dr Oksana Voytyuk
Turkmeńsko-ukraińskie stosunki energetyczne
32.
mgr Jacek Raubo
Arabska Wiosna w Jemenie - integracja czy
dezintegracja państwa?
33.
prof. dr hab. Edward
Olszewski
Chińska myśl polityczna w edukacji
akademickiej
34.
Anna Wróbel
Stosunki handlowe Unia Europejska-ASEAN:
perspektywy utworzenia strefy wolnego
handlu
35.
Tomasz Kowalczyk,
Justyna Różycka
Prawo karne w Kodeksie Hammurabiego
36.
dr hab. Iwona Massaka
Rosyjska kultura prawna
37.
dr Marlena Jankowska
Copyright in 21st century China - creativity
and the author in the copyright system
38.
dr Franciszek Czech
Ostatni zajazd na Borneo. Historia Sułtanatu
Sulu a stosunki malezyjsko-filipińskie
39.
dr Krzysztof Karolczak
Od terra nullum po terra bellum.
Japońsko-chiński spór o Wyspy
Senkaku/Diaoyu
40.
mgr Maciej Szatkowski
Reakcje świata zachodniego na literackiego
Nobla dla Mo Yana
41.
dr Magdalena Lewicka
Turcja - od mocarstwa regionalnego do
globalnego aktora sceny politycznej
42.
mgr Danuta
Treder-Dziedziul
Rola Międzynarodowego Trybunału Prawa
Morza (ITLOS) jako arbitra w negocjacjach
międzynarodowych dotyczących ustalenia
granicy morskiej pomiędzy Bangladeszem
a Myanmarem. Studium przypadku
43.
dr Andrzej Bober
głos w dyskusji
44.
dr Mirosława
Cylkowska-Nowak
Edukacja jako przestrzeń odradzania się
islamu w Uzbekistanie
45.
dr Łukasz Dominiak,
dr n. med. Tomasz
Szczęsny
Przeszczepy organów i śmierć mózgowa
w Japonii
46.
mgr Łukasz Perlikowski
Prawa reprodukcyjne a polityka
demograficzna w Indiach
47.
Bartosz Płotka
Charakter bioetyki w krajach Islamu
48.
mgr Łukasz Błoński
Listy do władz - formalny serwilizm
czy istota chińskiej treści?
49.
mgr Magdalena
Randall-Schab
Wpływ społeczności międzynarodowej na
funkcjonowanie afgańskiej sceny politycznej
w latach 2001-2011
50.
mgr Jerzy A. Olędzki
ChRL i UE wobec euroazjatyckich strategii
rurociągowych Rosji
51.
Witold Górny
Samorząd terytorialny w Japonii, czyli
paradoks dynamicznego rozwoju autonomii
obywatelskiej w warunkach ograniczonej
decentralizacji
52.
mgr Ewa Kaja
Searching for a "role". Central Asian states
and their place in world "stage"
53.
mgr Martyna Weronika
Kuna
Ethno-diplomacy- instrumentalizing
the region’s minorities
54.
mgr Jeoren Van den Bosch
Behind the Iron Fist - Regime Type and
Democratization in Central Asia
55.
mgr Maciej Karczewski
Emerging regional security complex
in Central Asia
56.
mgr Marta Zobeniak
Human rights issues in Central Asia
57.
prof.dr hab. Adam
Gwiazda
Kontrowersje wokół kursu wymiennego
chińskiego juana
58.
mgr Anna Masna
Polityka Komunistycznej Partii Chin wobec
zjawisk religijnych we współczesnym
społeczeństwie chińskim
59.
dr hab. Krzysztof
Kozłowski
Chińska Republika Ludowa i Państwa
Poradzieckiej Azji Centralnej wobec
Mniejszości Ujgurskiej
60.
dr Grażyna
Szymańska-Matusiewicz
Polityka wyznaniowa Socjalistycznej Republiki
Wietnamu - ponowne zaostrzenie kursu?
61.
mgr Maciej Maćkowiak
Prawo Koraniczne i jego implementacja na
półwyspie malajskim
62.
mgr Łukasz Ho Thanh,
mgr Paweł Behrendt
Zbrojenia morskie a mocarstwowość państw
Azji i Pacyfiku
63.
mgr Jagna Nieuważny
Ajikan - buddyjskie rytuały medytacyjne
w XXI wieku
64.
mgr Patryk Wawrzyński
75th Anniversary of the Nanjing Massacre:
Chinese politics of memory and international
reception
65.
dr Marcin Grabowski
Is East Asia Ready for Common Currency?
66.
dr hab. Kamil Zeidler,
prof. UG
głos w dyskusji
67.
prof. dr hab.
Marek Chmaj
głos w dyskusji
68.
dr Mariusz Bidziński
głos w dyskusji
69.
dr Luiza
Kostecka-Tomaszewska
Wpływ polityki gospodarczej na wielkość
i dynamikę bezpośrednich inwestycji
zagranicznych w Chinach
70.
dr hab. Renata
Gałaj-Dempniak, prof.US
„Takeshima Day - Dokdo Day”,
japońsko-południowokoreański spór o wyspy
Dokdo w mediach
71.
mgr Beata
Pietkiewicz-Pareek
Discrimination in Indian Education
72.
mgr Agnieszka
Kułaczkowska
The increasing role of women in the
management of Chinese enterprises as a
reflection of deep social changes in China
73.
prof. zw. dr hab.
Ewa Oziewicz
głos w dyskusji
74.
mgr Barbara Kratiuk
„Powrót” USA do Azji Południowo-Wschodniej
75.
mgr Michał Romańczuk
Rywalizacja o wpływy na obszarze Azji
Centralnej - współczesna „Nowa Wielka Gra”
76.
mgr Urszula Wach
Współczesne zagadnienia
społeczno-polityczne Okinawy w relacjach
Waszyngton - Tokio - Naha
77.
dr hab.
Tadeusz Dmochowski,
prof. UG
Polityczne aspekty budowy ropociągu
wschodniego Rosja-Chiny
78.
dr hab. Joanna
Marszałek-Kawa
Polsko-azjatycka współpraca wydawnicza
79.
doc. dr Arkadiusz
Z. Kotliński
System społeczno-polityczny Emiratu Dubaj
80.
Ewa Górska
Islam a współczesne osiągnięcia medycyny:
między tradycją a nowoczesnością

81.
dr Andrzej Purat
Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne
polityki bezpieczeństwa Pakistanu na
początku XXI wieku
82.
dr Mieczysław Sprengel
Ekonomiczna przyszłość Azji do 2025 roku
83.
mgr Sylwia Para
Bezpieczeństwo żywnościowe w krajach Azji
Wschodniej

84.
mgr Norbert Obara
Polityczno-gospodarcze relacje między
Islamską Republiką Iranu i Chińską Republiką
Ludową. Polityka energetyczna - geopolityka
- sankcje
85.
dr Agnieszka Drzymała
Economic cooperation European Union with
Singapore (Współpraca gospodarcza Unii
Europejskiej z Singapurem)
86.
mgr Karolina Skonieczka
Tokijskie szkoły języka japońskiego dla
obcokrajowców - studium przypadku i analiza
porównawcza
87.
mgr Piotr Ćwiertnia
Spór o wyspy Senkaku/ Diàoyú w kontekście
dalekowschodniej polityki bezpieczeństwa
88.
dr hab. Maria Bernat,
prof. PO
Spór Chin i Japonii o Wyspy Senkaku na tle
relacji obu krajów
89.
mgr Magdalena Szkudlarek
Polityka Turcji wobec uciekinierów z Syrii
90.
mgr Adrian Szumowski
Wpływ kryzysu gospodarczego z 2008 roku
na siłę mocarstw azjatyckich
91.
mgr Magdalena Lemecha
Zjawisko pro life w japońskiej popkulturze
92.
mgr Wojciech Jędrzejewski
Eksport rosyjskiego gazu do państw
Azji-Pacyfiku - osiągnięcia i bariery
93.
dr Tomasz Kamiński
Wpływ kryzysu gospodarczego na relacje
UE z ChRL
94.
dr hab. Maciej
Walkowski, prof. UAM
„Od szycia spodni po produkcję komputerów”.
Przejawy rosnącej konkurencyjności
gospodarki Chin w XXI wieku
95.
mgr Agata Mazurkiewicz
Is the society a contradiction for the
military? The question of civil-military
cooperation in Iraq
96.
Huijnan Jiang
The Dilemma of China's Industrial Chain
In Economic Globalization
97.
mgr Yingan Sun
Chinese Macroeconomic Interventions at the
Turn of the Century and their Consequences
98.
dr hab. Janusz Korol,
prof. US
głos w dyskusji
99.
prof. Krzysztof Pałecki
głos w dyskusji
100.
dr Karolina J. Helnarska
Chiny i Indie jako na nowo odkryte kierunki
francuskiej zagranicznej polityki kulturalnej
101.
mgr Sylwia Czubaj-Kuźmin,
mgr Rafał Wiśniewski
Polityczne rytuały pamięci w stosunkach
między Chińską Republiką Ludową, Republiką
Korei i Japonią
102.
mgr Dagmara Suberlak
Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii wobec
Chin
103.
mgr Paulina Rasińska
Zrozumieć chińską politykę
północnokoreańską
104.
dr hab. Joanna
Modrzejewska-
-Leśniewska
Polityka Stanów Zjednoczonych wobec
Afganistanu po 2014 roku. Możliwe
scenariusze
105.
mgr Jessica Wolska
Rola Pasdaran w kreowaniu mocarstwowej
pozycji Iranu w regionie
106.
dr Karol Kościelniak
Czy Wietnam może się czuć zagrożony
w XXI wieku? Próba odpowiedzi
107.
dr Magdalena Zaborowska
Kulturowe uwarunkowania irańskiego
stanowiska w sprawie programu nuklearnego
108.
mgr Jakub Rutkowski
Obraz polityki zewnętrznej Japonii po 1945 r.
w mandze
109.
mgr Marta Mazurek
Twórczość Wang Shuo w kontekście chińskiej
literatury i filmu miejskiego
110.
mgr Joanna Gruszewska
Buddyjskie podstawy koncepcji Gross
National Happiness
111.
prof. Zbigniew Wiktor
Koncepcja naukowego rozwoju Chin
w świetle 18. Kongresu KPCh

112.
dr hab. Aigul
Niyazgulova, prof. KNU
The evolution of education in Kazakhstan
113.
dr Joanna Rezmer
Deklaracja Praw Człowieka ASEAN
w perspektywie powszechnych standardów
praw człowieka
114.
dr hab. Jarosław
Kłaczkow
głos w dyskusji
115.
dr Robert Gawłowski
głos w dyskusji
116.
mgr Anna Cieślewska
Współpraca rozwojowa a procesy
transformacyjne w Tadżykistanie i Kirgistanie
117.
lic. Krzysztof Dereń
Chiny versus USA. Spór na forum WTO i inne
przyczyny napięć we wzajemnych
stosunkach
118.
dr Magdalena Kumelska
Specyfika relacji amerykańsko-rosyjskich
w przestrzeni pozimnowojennej
119.
dr Paweł
Nieczuja-Ostrowski
Ormiańskie partie diasporalne w polityce
Republiki Armenii
120.
mgr Tomasz Drozdowski
Mit bezpiecznej Japonii
121.
dr Magdalena
Gołębiowska-Śmiałek
Stany Zjednoczone wobec chińskiej strategii
dwóch oceanów: kompleks bezpieczeństwa
w strefie monsunów
122.
mgr Dorota Roszkowska
Znaczenie polityki gospodarczej w procesie
międzynarodowego transferu technologii do
Chińskiej Republiki Ludowej
123.
dr hab. Robert
Jakimowicz, prof. UEK
Szanse i zagrożenia dla rozwoju
współczesnych stosunków gospodarczych
między Federacją Rosyjską i Chińską
Republiką Ludową
124.
dr Ewa Cieślik
Cyfrowy smok, czyli high-tech po chińsku
125.
mgr Dariusz Bystrzyński
Powstawanie klasy średniej w systemie
kastowym Indii
126.
mgr Marta Wesołowska
Muzyka w filmach Kurosawy.
W hołdzie tradycji
127.
prof. Lyudmila Talybova,
Uniwersytetu
Słowiańskiego w Baku
Polacy w Azerbejdżanie
128.
mgr Agnieszka Żebrowska
Dorzecze Indusu - pole do rywalizacji czy
współpracy indyjsko-pakistańskiej?
129.
mgr Aleksandra Nowicka
Indie w XXI wieku - demokracja a kasty
130.
prof. dr hab. Jerzy Sielski
Perspektywa przywództwa w Azji
131.
Mgr Dorota Jarema,
Mgr Szymon Piechówka,
Mgr Wojciech Wiejacki
Sytuacja Chińskiej Republiki Ludowej
w kontekście objęcia władzy przez piątą
generację przywódców
132.
dr Marcin Leźnicki,
mgr Aleksandra
Lewandowska
Bioetyka i bioprawo wobec prowadzonych
aktualnie w Japonii badań z zakresu
reprogenetyki wczesnego człowieka
133.
dr Michał Piechowicz
Reprezentacja interesów gospodarczych
państw Azji Wschodniej w Unii Europejskiej,
case Japonii
134.
dr Paweł Górzny
1. Ekonomiczny kontekst budowania relacji
chińsko-japońskich na przestrzeni wieków
2. Popularność hazardu w internecie wśród
graczy z Bliskiego Wschodu na przykładzie
portalu GameDesire
135.
dr Sylwia Surdykowska
Kształtowanie emocjonalności w kulturze
Iranu
136.
dr Zbigniew T. Szmurło
Współczesna perspektywa przemian kultury
ormiańskiej
137.
prof. zw. dr hab. Hassan
A. Jamsheer
State and Society in the Arab World:
Failure of the National and Islamic Models
138.
dr Piotr Fudała
Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej
Oceanu Indyjskiego: otwarty regionalizm
139.
prof. dr hab. Kazimierz
Starzyk
Processes of international economic
integration in the Middle East:
the case of GCC
140.
dr Elżbieta Potocka
Polityka zagraniczna Japonii w XXI wieku
141.
mgr Natalia Anna
Dębowska
Budowa Partnerstwa Strategicznego Unii
Europejskiej i Chińskiej Republiki Ludowej
142.
mgr Jarosław Walla
Niemcy a Chiny: porównanie rozwoju
gospodarczego w latach 2005-2012
143.
dr Karina Jędrzejowska
Financial Markets Integration
in the Asia-Pacific Region
144.
mgr Michał Jarocki
Arktyka jako przyszły determinant polityki
ChRL w Azji
145.
mgr inż. Ramazan Arslan
Revolts in the Middle East from Turkey's
Perspective and Turkey's contribution to
middle east peace and security
146.
dr Joanna Maj
Doktryna polityczna współczesnych Indii
147.
red. Jacek Potocki
Konflikt o Górny Karabach
między Azerbejdżanem a Armenią
148.
prof. dr hab. Marek
Szulakiewicz
Wschodnie i Zachodnie strategie sensu
- o różnicach w myśleniu o tym,
co najważniejsze

149.
mgr Aleksandra Łopińska
China in the Shanghai Cooperation
Organization after crisis - unilateral
leadership?
150.
mgr Anna Faryńska
„Soft power” Chińskiej Republiki Ludowej
151.
dr Arkadiusz Czwołek
Relacje białorusko-chińskie.
W poszukiwaniu strategicznego sojusznika?
152.
dr hab. Radosław Fiedler,
prof. UAM
Argumenty za bronią jądrową z perspektywy
irańskiej
153.
Beata Goworko-Składanek
UE wobec Koreańskiej Republiki
Ludowo-Demokratycznej
154.
dr hab. Piotr
Grochmalski, prof. UMK
1. Afroeurazja Centralna jako nowa,
geopolityczna koncepcja wzrostu znaczenia
globalnego regionu niestabilności
2. Dynamika geopolityczna Eurazji Centralnej
155.
lic. Jakub Jakóbowski
Relacje Republiki Chińskiej i Chińskiej Republiki
Ludowej w okresie prezydentury Ma Ying Jiu
156.
mgr Piotr Kaczmarek
Stosunki chińsko-japońskie na początku
XXI wieku. Stan obecny i perspektywa
rozwoju stosunków wzajemnych
157.
mgr Krystian Karolak
Proces decyzyjny i wywieranie wpływu
w japońskiej polityce na przykładzie rządów
Partii Liberalno-Demokratycznej
158.
dr Dariusz Kondrakiewicz
Stosunki Chin z Unią Europejską
- wyzwania i dylematy
159.
mgr Emilia Kruszewska
Syria - najgorsze miejsce na ziemi
160.
dr Rafał Kwieciński
Nowa strategia globalna ChRL.
Wyzwania i dylematy ChAL-W
161.
mgr Paweł Luzak
Państwa Indochin w strategii politycznej
Chińskiej Republiki Ludowej
w latach 2002-2012
162.
mgr Piotr Mszyca
Turecki boom.
Przyczyny i znaczenie rosnącej potęgi Turcji
163.
mgr Karolina Nowak
Realia geopolityczne w rejonie Himalajów
w XXI wieku
164.
mgr Tomasz Okraska
Wybrane przykłady chińsko-indyjskiej
rywalizacji o wpływy w państwach Azji
Południowej i Wschodniej
165.
dr Magdalena Pogońska-Pol
Bliskowschodni proces pokojowy
- próba podsumowania
166.
Mikołaj Rusiński
Turcja - na wschód od Europy,
na zachód od Azji
167.
mgr Jacek Skup
Azja w koncepcjach geopolitycznych
Aleksandra Dugina
168.
mgr Agnieszka Słomian
Rozwój organizacji pozarządowych
w Kazachstanie w latach 1991-2001
169.
Paweł Tomala
Relacje między Republiką Korei a Koreańską
Republiką Ludowo-Demokratyczną w latach
1990-2010
170.
prof. dr hab. Jerzy
Jaskiernia
Standardy praw człowieka Rady Europy
a status obserwatora Japonii
171.
mgr Paweł Wiszniuk
Japoński paradoks mocarstwowości
172.
mgr Łukasz Wiśniewski
Państwo irańskie wobec mniejszości
narodowych i etnicznych ze szczególnym
uwzględnieniem polityki językowej
173.
dr Grażyna Strnad
Park Geun Hye - droga do prezydentury
174.
mgr Elżbieta Stępa
Bezpieczeństwo wewnętrzne państw
azjatyckich a bezpieczeństwo globalne
175.
lic. Wojciech Zieliński
Bezpieczeństwo hydrologiczne
w perspektywie Chińskiej Republiki Ludowej
176.
dr Tomasz Białowąs
Outsourcing a rzeczywista przewaga
komparatywna Chin w handlu światowym
177.
dr Izabela
Borucińska-Dereszkiewicz
Pomoc rozwojowa w relacjach Unii
Europejskiej i Chin
178.
mgr Paweł Godlewski
Nowy Jedwabny Szlak - rola rejonu Morza
Kaspijskiego w dostawach ropy naftowej
i gazu ziemnego do UE i Chin
179.
mgr Agata Wancio
Internacjonalizacja działalności
badawczo-rozwojowej na przykładzie
koncernów transnarodowych inwestujących
w Indiach
180.
dr Monika Wojtas
Handel i polityka handlowa Indii w XXI wieku
181.
Jakub Zwoliński
Singapur: zwycięstwo interwencjonizmu,
czy logika wolnego rynku?
182.
mgr Joanna Afek
Przesądy związane z porodem i połogiem
w tradycyjnych oraz współczesnych Chinach
183.
dr Otgonsuch Cagaan
Ciągłość tradycji starego pisma w Mongolii
184.
mgr Cezary Ciemniewski
Strategie komunikacyjne Chińczyków
185.
mgr Magdalena
Czechońska
„Chiński ruch wyzwolenia kobiet”
i feministyczne strategie Can Xue
186.
mgr Anna Dominik
Kinematografia współczesnego Pakistanu
- daleko od Bollywood
187.
mgr Renata Iwicka
Nacjonalizmy Azji Wschodniej
w kulturze współczesnej
188.
mgr Ewa Liszkowska
Wielki Mur chińskiej tożsamości
- wokół wartości kulturowych
i narodowych Państwa Środka
189.
mgr Natalia
Ożegalska-Łukasik
(Nie) starzejąc się razem. Znaczenie sieci
społecznych w obliczu przemian
demograficznych - perspektywa chińska
190.
mgr Paweł Pachciarek
Kusama Yayoi i jej wpływ na sztukę
współczesną
191.
Kristina
Barancovaitė-
-Skindaravičienė
Msc Body Beautification as Means
of Masculinity Construction in Contemporary
Japan: The Case of Japanese Esute Salons
192.
mgr Dorota Coldman
Confucius Crucified and Resurrected:
An Uneasy Relationship of the Chinese
with their Confucian Heritage
193.
mgr Honorata Gorgoń
„Wind of change in China’s business ethics -
CSR issues”
194.
Jan Kulig
Water-mares. Water Crisis as Narrated
in the Middle East Conflict
195.
mgr Anna
Śledzińska-Adamczak
Polityka zagraniczna Japonii
w okresie rządów Partii Demokratycznej
196.
dr Jerzy Rychlik
głos w dyskusji
197.
dr Łukasz Fyderek
Participatory State Building in
Post-authoritarian Context.
Lessons from Iraq
198.
dr Monika Krukowska
China in Africa: the power of soft power
199.
Joanna Rosłon-Żmuda
Azjatyckie inwestycje bezpośrednie w Unii
Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem
państw Europy Środkowo-Wschodniej
200.
mgr Oskar Pietrewicz
Znaczenie broni nuklearnej w polityce
zagranicznej Korei Północnej za rządów
Kim Dzong Una
201.
dr Tadeusz Detyna
Polityka informacyjna PRL-u wobec Wietnamu
w okresie drugiej wojny indochińskiej oraz po
jej zakończeniu
202.
prof. dr hab.
Jerzy Juchnowski
głos w dyskusji
203.
prof. dr hab. Robert
Wiszniowski
głos w dyskusji
204.
dr Anna Nowakowska-Dryk
Problemy azjatyckie w polityce
Wielkiej Brytanii
205.
dr Mirosław Michalak
Paradoks tożsamości: Iran i świat arabski
206.
mgr Gabriela Bochen
Gospodarki Stowarzyszenia Narodów Azji
Południowo-Wschodniej w dobie
międzynarodowego kryzysu finansowego
207.
dr hab. Arkadiusz Gut,
prof. KUL,
dr Michał Wilczewski
The China and Japan Dispute over
the Diaoyu Islands: the Media Image
of the World
208.
mgr Beata
Woźniak-Krawczyk
Bilans amerykańskiej interwencji
w Iraku w kontekście bezpieczeństwa
międzynarodowego

English downloads
Conference Info (doc)
Conference Info (pdf)
Application form (doc)
Application form (pdf)
Sesja Plenarna:

W sesji plenarnej, którą poprowadzi wybitny uczony Uniwersytetu Jagiellońskiego, Profesor Krzysztof Pałecki, głos zabiorą m.in. przedstawiciele dyplomacji:
- Jego Ekscelencja Xu Jian, Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie,
- Jego Ekscelencja Murad Ali, Ambasador Islamskiej Republiki Pakistanu w Warszawie:
     Evolution of Democracy in Pakistan.
- Jej Ekscelencja Patricia Ann V. Paez, Ambasador Republiki Filipin w Warszawie
- Jego Ekscelencja dr Piotr Świtalski, Ambasador, Dyrektor ds. Planowania Politycznego Rady Europy:
Europejskie standardy praw człowieka, demokracji i państwa prawa a „wartości azjatyckie”. Spojrzenie ze Strasburga.

Panele Tematyczne: